Oferta Noastră Educaţională

Bordul Centrului de Educție Creștină

Accesul la educaţie este un privilegiu iar libertatea religioasa e şansa noastră de a fundamenta principiile educaţiei creştine în inimi de copii. Evidenţiind diversele aspecte ale acesteia: scopul educatiei, natura procesului, conţinutul educaţiei, laturile sau funcţiile actului educativ surprindem complexitatea şi necesitatea educaţiei în parcursul unui individ sau a unei societăţi. În consecinţă, educaţia  e un demers  necesar, nu opţional iar principiile, reperele sau valorile pe care aceasta se fundamentează încă din primii ani de grădiniţă determină succesul final.

Dacă sistemele educaţionale moderne ne surprind cu abordări şi tehnici cât mai sofisticate, centrate pe individ şi pe tipul de inteligenţă al acestuia, preocupate să asigure o altfel de educatie decât cea tradiţionalistă, educaţia diferenţiată sau asistată de noile tehnologii (sisteme precum Waldorf, Step-by-step, Montessori sau chiar educaţia “gifted” sunt astăzi foarte căutate), noi milităm pentru educaţia fundamentată pe principii creştine, dezavuată astăzi în postmodernism dar categorică şi imuabilă prin Adevărul Unic revelat în Scripturi. Nu negăm beneficiile unor metode moderne de predare-învăţare, unele ni le însuşim, le aplicăm chiar, dar refuzăm să ne înrădăcinăm în alte surse decât în cele ale Cuvântului.

Astfel, abordarea noastră cuprinde următoarele valenţe:

 • fundamentarea  procesului instructiv-educativ pe principii şi valori creştine
 • o educaţie diferenţiată, centrată pe subiecţi
 • dezvoltarea abilităţilor de viaţă prin joc
 • valorificarea potenţialului creativ al preşcolarilor
 • colaborarea permanentă cu familia şi comunitatea

Iar oferta este multiplă …

Pe scurt … ce le oferă grădiniţa și școala noastră preşcolarilor și școlarilor ei?

 • condiţii excelente
 • personal competent şi de încredere
 • climat securizat
 • curs intensiv de limba engleză
 • cursuri de educaţie muzicală
 • ateliere de educaţie pentru viaţă : ablilităţi de comunicare, bune maniere, ‘empowerment’