Investitii pe Plan Material

“dar cel neprihănit dă fără zgârcenie.”
Proverbe 21:26

În vederea unei administrări corespunzătoare a patrimoniului bisericii noastre este necesar:

  • întreținerea imobilelor de patrimoniu. Această lucrare este în mare parte deja realizată însă e nevoie de înlocuirea întregului acoperiş atât la clădirea bisericii cât şi la imobilele anexe (ambele case parohiale).
  • reabilitarea cimitirului
  • înlocuirea (upgrad-area) sistemului de transmisie video
  • completarea cu două noi săli de clasă atașate noii construcții a școlii în vederea asigurării celor mai bune condiții preșcolarilor care frecventează grădinița noastră

Orice ajutor este binevenit si binecuvântat de Dumnezeu!