Gânduri de Martie Pentru Noi!

Gânduri de Martie Pentru Noi!

”De aceea, pentrucă ai preț în ochii Mei, pentrucă ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine, și popoare pentru viața ta.”

Contestatarii Bibliei insistă frecvent pe fragmente din Vechiul Testament în care femeile nu erau ”socotite” la numărătoarea poporului sau nu aveau drept de moștenire, dar nu văd ei oare cum Isus după Înviere se arată ”mai întâi” femeilor (Ioan 11)? Nu înțeleg ei că pentru că ”avem preț în ochii lui”, se arată Domnul tocmai femeilor la mormânt? Iar noi, văzând cât de mult ne prețuiește Domnul, indiferent de vârstă sau statut social, știm cum să ne raportăm la o asemenea certitudine? Știm ce avem de făcut în condițiile în care ne bucurăm de prețuirea și ocrotirea Lui?

Iată câteva gânduri pentru tine, femeie:

1. Oprește-te și ascultă!

Despre Maria și Marta am tot citit, uneori chiar eram intrigate că Marta a fost ”certată” pentru că muncea și Îl slujea pe Domnul. De fapt, textul relatează că ea a fost cea care ”L-a primit în casa ei.” (Luca 10,38), în timp ce Maria a ales să asculte! Și totuși, oprește-te și ascultă! E atât de important să ne facem timp pentru hrana spirituală, timp pentru sufletul nostru, pentru părtășia cu Domnul! Fă-ți timp să citești în Biblie, să asculți muzică de închinare și să petreci mai mult de câteva minute în rugăciune!

Ne dorim o casă impecabilă și am transformat mâncarea în artă, dar riscăm să pierdem „partea cea bună”: relația cu Domnul.

2. Fii ospitalieră, deschide-ți casa pentru El, pentru frați și surori!

Revenind la exemplul Martei, pentru a o pune într-o lumină pozitivă e important să remarcăm că ea a dat de mâncare la treisprezece persoane, pe lângă membrii familiei, împlinind chemarea la ospitalitate: „Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea au găzduit, fără să știe, pe îngeri” (Evrei 13,2)

3. Prețuiește ziua Domnului!

Avem impresia că munca unei femei nu se mai termină!Zilnic gătim, spălăm, călcăm rufe, facem cu ră țenie, mergem la cumpărături și, de parcă nu ar fi suficiente treburile enumerate, mai mergem și la muncă! Copleșitor e că mâncarea gătită azi se epuizează până a doua zi lăsând în urmă mormane de vase, coșul de rufe se reumple pînă seara iar frigiderul în câteva ore e iarăsi gol. Totuși, ceea ce vrea Domnul de la noi, e să ne oprim din alergarea noastră, „să păzim Sabatele Lui, şi să cinstim locaşul cel Sfânt” (Leviticul 19:30 ).

De ce? Deoarece „aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!” (Psalmi 118:24-25) Mai mult, din textul din Neemia 13:15-22 înțelegem cum și în vremea lui Neemia exista pericolul de-a găsi preocupări de relaxare în afara părtășiei, de-a înlocui Ziua Domnului cu un prilej de-a face cumpărături ”pângărind ziua Sabatului” sau de-a socializa ”la porțile Ierusalimului”.

4. Vorbește-le copiilor și nepoților tăi despre Domnul!

Știm din Scriptură că trebuie să împărtășim Cuvântul cu copii și nepoții noștri, dar avem deschiderea să le împărtășim și istoria personală cu Domnul: exodul comunismului, minunile trăite cu El, reușitele noastre la teste și examene, vindecare deplină în boli grave, zeci de răsunsuri la rugăciuni? ”Și când te va întreba fiul tău într-o zi: Ce înseamnă lucrul acesta? Să-i răspunzi: Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; … Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere-aminte pe frunte între ochi; căci prin mâna Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.” (Exodul 13,15-16)

5. Fii plină de bunătate, altruism, generozitate!

Scriptura ne avertizează în Matei 24:12 că ”din pricina înmulțirii fărădelegii dragostea celor mai mulți se va răci” dar realitatea depășește expectația, recunoaștem că noi ne-am înstrăinat, suntem inerți, insensibili, egoiști. Nimic nu ne scoate din zona noastră de comfort, tinerelor le lipsește curajul, soțiile și mamele nu mai au timp iar bunicuțele noastre spun că e momentul ca alții să fie activi în lucrare.

Un excelent exemplu despre cum să fii activ și după nouăzeci de ani găsim pe paginile uneia dintre cărți pastorului și specialistului în leadership John Maxwell ”Dă sens vieții ”: